2020թ. մայիսի 18-ից լուսացույցային օբյեկտը կգործարկվի լիարժեք աշխատանքային ռեժիմով: