երկուշաբթի, հունիս 27
27 / 6 / 2022
Կհստակեցվի զոհված զինծառայողների ծնողների վերարտադրողական առողջությանն աջակցելու միջոցառման շահառուների շրջանակը

Կհստակեցվի զոհված զինծառայողների ծնողների վերարտադրողական առողջությանն աջակցելու միջոցառման շահառուների շրջանակը

Կառավարությունը փոփոխություններ է կատարել նախկինում ընդունած որոշումներից մեկում՝ ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու կամ հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական հերթապահության կամ հատուկ առաջադրանք կամ ծառայողական պարտականություններ կատարելու ընթացքում կամ հակառակորդի նախահարձակ գործողության հետևանքով զոհված զինծառայողների ծնողների վերարտադրողական առողջությանն աջակցելու նպատակով վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բժշկական օգնության և սպասարկման որոշ ծախսերի մասնակի փոխհատուցման նշանակման և վճարման ընթացակարգերը սահմանելու նպատակով:

Ըստ այդմ, մասնավորապես, հստակեցվում է միջոցառման շահառուների շրջանակը, ըստ որի զոհված զինծառայողի ծնողը միջոցառման շահառու է համարվում նաև այն դեպքում, երբ չի բավարարում համապատասխան որոշմամբ սահմանված պայմանին (կնոջ տարիքը 42-ից ավելի), սակայն փոխնակ մոր ծառայություններից օգտվել է 2021 թ. հունվարի 1-ից հետո՝ մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը, և երեխան արդեն ծնվել է:

Հստակեցվում է նաև տրամադրվող փոխհատուցման չափը, մասնավորապես, այն դեպքերում, երբ շահառու ծնողը օգտվել է փոխնակ մոր ծառայությունից 2021 թ. հունվարի 1-ից հետո՝ մինչև որոշումն ուժի մեջ մտնելը, և երեխան արդեն ծնվել է։ Այս դեպքում փոխհատուցման չափը կազմում է այդ ծառայության համար պայմանագրով նախատեսված վճարի 50 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան 2,750,000 դրամը։ Որոշմամբ սահմանվում են խնդրո առարկա միջոցառման շրջանակներում փոխհատուցման նշանակման և վճարման հետ կապված ընթացակարգերը, մասնավորապես՝ դիմումը ծ

  • Կիսվել: